Wyniki wyszukiwania

Szukana fraza: badania kliniczne

135 wyników
 • OncoArendi Therapeutics istotnie przybliża się do rozpoczęcia badania klinicznego

  Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

  Przejdź do strony
 • OncoArendi Therapeutics istotnie przybliża się do rozpoczęcia badania klinicznego pierwszej fazy dla związku OATD-02

  Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

  Przejdź do strony
 • OncoArendi Therapeutics istotnie przybliża się do rozpoczęcia badania klinicznego pierwszej fazy dla związku OATD-02

  Spółka OncoArendi otrzymała z Europejskiej Agencji Leków (EMA) doradztwo naukowe (ang. scientific advice) dotyczące rozwoju klinicznego OATD-02 oraz podpisała umowę z firmą BIOMAPAS na kompleksową organizację I fazy badania klinicznego, dla związku OATD‑02 u pacjentów z różnymi typami nowotworów. – Jesteśmy bardzo dumni, że wprowadzimy do badań klinicznych naszą kolejną cząsteczkę. Właśnie otrzymaliśmy od Europejskiej Agencji […]

  Przejdź do strony
 • Firma Galapagos poinformowała o rozpoczęciu badania klinicznego w celu oceny potencjalnych interakcji farmakokinetycznych GLPG4716

  Firma Galapagos opublikowała informację o rozpoczęciu badania klinicznego GLPG4716 (OATD-01) (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04971746), mającego na celu ocenę potencjalnych interakcji farmakokinetycznych z pirfenidonem i nintedanibem, czyli lekami zatwierdzonymi w terapii idiopatycznego (samoistnego) włóknienia płuc (ang. IPF) i będącymi terapiami pierwszego rzutu. Ponieważ w przyszłym badaniu fazy 2 u pacjentów z IPF GLPG4716 (OATD-01) musiałby być podawany jako uzupełnienie […]

  Przejdź do strony
 • Informacja o wstępnych danych zaprezentowanych przez Calithera Biosciences, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności z badania klinicznego oceniającego inhibitor arginazy INCB001158

  W dniach 15-17 stycznia 2021 odbyło się wirtualne sympozjum poświęcone nowotworom przewodu pokarmowego zorganizowane przez American Society of Clinical Oncology (ASCO), w trakcie którego zostały zaprezentowane wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności z badania klinicznego oceniającego inhibitor arginazy INCB001158 (Calithera Biosciences/Incyte Pharmaceuticals).

  Przejdź do strony
 • OncoArendi Therapeutics otrzymało raport końcowy z badania klinicznego fazy Ib innowacyjnej cząsteczki OATD-01.

  raport potwierdza profil bezpieczeństwa OATD-01 uzasadniający dalszy rozwój kliniczny tego kandydata na lek w 1Q 2021 r. Spółka planuje złożenie wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych OATD-01 u pacjentów z sarkoidozą OncoArendi Therapeutics S.A. (GPW: OAT) – firma biotechnologiczna specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju nowych leków, będzie kontynuowała rozwój kliniczny […]

  Przejdź do strony
 • OncoArendi Therapeutics ukończyło fazę Ib badania klinicznego innowacyjnej cząsteczki OATD-01. Kolejnymi etapami będą analiza danych i uzyskanie raportu końcowego oraz przygotowania do II fazy badań klinicznych OATD-01

  OncoArendi Therapeutics – firma biotechnologiczna specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju do wczesnych faz klinicznych innowacyjnych leków, kontynuuje rozwój kliniczny OATD-01 w kierunku zastosowania go w leczeniu sarkoidozy oraz idiopatycznego włóknienia płuc. OncoArendi Therapeutics jest pierwszą i dotychczas jedyną firmą biotechnologiczną na świecie, która prowadzi badania kliniczne nad lekami blokującymi aktywność chitynaz (first-in-class). OncoArendi Therapeutics […]

  Przejdź do strony
 • Badania kliniczne cząsteczki OATD-01 wejdą w kolejną fazę

  OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych, w dniu 9 stycznia br. otrzymała z niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01. W ubiegłym roku z sukcesem zakończyły się […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 73/2018 – ARG – plan rozwoju leku oraz streszczenie badania klinicznego

  W związku z realizacją projektu: ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17) współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Przygotowanie planu rozwoju leku (DDP) dla związku OATD-02 oraz streszczenia protokołu badania klinicznego 1 fazy do oceny […]

  Przejdź do strony
 • Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01.

  Spółka OncoArendi Therapeutics w dniu 30 października 2018 r. zwróciła się do niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych [BfArM] z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, która polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek zdrowym ochotnikom w celu oceny bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku. Przejście do […]

  Przejdź do strony
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 52/2018 – IBD – Synopsis badania klinicznego

  W związku z realizacją projektu: IBD: Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit (POIR.01.01.01 00-0168/15), Współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności  OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na: Przygotowanie streszczenia  protokołu  jednoośrodkowego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania klinicznego fazy pierwszej, […]

  Przejdź do strony
 • OncoArendi osiąga kolejny kamień milowy – końcowy etap przygotowania do rozpoczęcia fazy klinicznej badania najbardziej zawansowanej cząsteczki OATD-02 w onkologii

  W ramach realizacji strategii na lata 2021-2025 spółka OncoArendi osiągnęła kolejny kamień milowy na drodze do rozpoczęcia fazy klinicznej rozwoju cząsteczki OATD-02 w onkologii. W czerwcu 2021 r. został złożony wniosek do Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) wraz z wymaganą dokumentacją o udzielenie Spółce doradztwa naukowego (ang. Scientific Advice). – Złożyliśmy zapytanie […]

  Przejdź do strony