Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.