RB nr 9 Podjęcie przez Spółkę decyzji o zakończeniu części klinicznej fazy Ib dla związku OATD-01