RB nr 6 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów