RB nr 6 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego