RB nr 6 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E