RB nr 6 Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR