RB nr 51 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR