RB nr 47 Informacja nt. korzystnego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji podatkowej