RB nr 42 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 listopada 2022 r.