RB nr 41 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2022 r.