RB nr 40 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2022 r.