RB nr 4 Warunkowa rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.