RB nr 4 Informacja o zakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania z NCBR