RB nr 39 Informacja o uzyskaniu od właściwej komisji bioetycznej pozytywnej opinii w zakresie przeprowadzenia badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02