RB nr 38 Oświadczenie Emitenta o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie dla projektu YKL-40