RB nr 36 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR