RB nr 34 Informacja nt. rejestracji zmiany Statutu Spółki