RB nr 32 Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z ABM