RB nr 31 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów