RB nr 30 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów