RB nr 29 Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców