RB nr 26 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów