RB nr 24 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów