RB nr 24 Komunikat o nieodpłatnym przejęciu przez MOLECURE S.A. pełnych praw do cząsteczki OATD-01