RB nr 25 Komunikat dot. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki