RB nr 22 Ustalenie liczby oraz ceny emisyjnej akcji serii H nowej emisji, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Emitenta