RB nr 22 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce