RB nr 20 Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Molecure S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H oraz zawarcie umowy na potrzeby przeprowadzenia oferty