RB nr 20 Informacja o rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców