RB nr 19 Projekty uchwał i dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku