RB nr 18 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia