RB nr 16 Złożenie zgłoszenia IND [ang. Investigational New Drug] do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków [FDA] dla cząsteczki OATD-01