RB nr 14 Zawarcie opcyjnej umowy na licencję wyłączną z University of Michigan i Michigan State University oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej