RB nr 12 Warunkowa rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie prowadzonym przez KDPW