RB nr 12 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia