RB nr 11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów