RB nr 11 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia