RB nr 10 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G