RB nr 1 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji