RB 8/2024 Informacja nt. publikacji skorygowanych sprawozdań finansowych za 2023 r.