RB 6/2024 Informacja nt. korekty sprawozdań finansowych za 2023 r.