RB 5/2024 Nieuwzględnienie przez NCBR protestu Spółki w sprawie odwołania od niewybrania projektu pt. „Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej” do finansowania w zakresie tzw. projektów fazowanych