RB 15/2024 Informacja nt. tekstu jednolitego statutu Spółki