RB 12K Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR – korekta raportu