RB 12/2024 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2024 roku