Zmiana rzeczowa oraz wydłużenie terminu składania ofert – zapytanie 49/2018

Zamawiający informuje o zmianie rzeczowej w zapytaniu ofertowym 49/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG w zakresie:

Cześć 1 wszystkie pozycje – termin przydatności do użycia zostaje obniżony do 24 miesięcy

Część 1 poz. 5 – omyłka pisarska w numerze katalogowym – powinno być: 85.1638.205

Termin składania oferto zostaje wydłużony do 20/09/2018

49_2018_zapytanie_zmiana

49_2018_załączniki_1_2_3_4