Zgoda RODO – Hotel SKANSEN Conference & Spa – 29.09.2023

Wyrażam zgodę (art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na: (a) nieodpłatne przetwarzanie przez Molecure S.A. mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia lub/oraz filmu, w celach wewnętrznych, promocyjnych i marketingowych na następujących platformach (media społecznościowe):

Strona internetowa Administratora danych: https://molecure.com/
Materiały promocyjne: ulotki, foldery, prezentacje, roll-up, stanowiska konferencyjne

oraz (b) na ujawnienie pracownikom, współpracownikom Molecure S.A. zdjęć z utrwalonym moim wizerunkiem do wykorzystania w celach prywatnych (poprzez umieszczenie materiałów zawierających wizerunek na macierzy firmowej).

Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(na), iż w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie zdjęć pracownikom, współpracownikom Molecure S.A., przetwarzanie danych osobowych w celach prywatnych nie podlega pod przepisy prawa dot. ochrony danych osobowych (RODO).

Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) iż w przypadku takich platform, jak Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube może zachodzić przekazywanie danych osobowych poza EOG w tym do USA oraz o możliwości braku spełnienia przez państwo trzecie wystarczającej gwarancji realizacji określonego w RODO poziomu bezpieczeństwa w tym gwarancji realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą w związku z ich przekazaniem poza EOG. Informujemy, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może wiązać się z ryzykiem utraty kontroli nad swoimi danymi osobowymi, ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych lub innych, negatywnych skutków związanych z przekazaniem danych osobowych, ryzykiem braku możliwości dociekania praw w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności 1.

Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności wyrażania zgody oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z art. 13 Rozporządzania UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) dostępna jest tutaj.

*1 - RODO Motyw (75)