ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 43/2020 – SARCO – Zaopatrzenie laboratorium analitycznego Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu

W związku z realizacją projektu:

  • SARCO„Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą ” (MAZOWSZE/0128/19)”

w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie.

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„Zaopatrzenie laboratorium analitycznego Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu przez okres: 24 miesiące od daty podpisania umowy”.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Oferty można składać wyłącznie drogą elektronicznie poprzez dedykowany system: https://konkursy.oncoarendi.com/formularz-oferenta/43_2020.

43_2020_zapytanie

Instrukcja_Aplikacja

43_2020_pytania i odpowiedzi