ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 23/2021 – ARG – Sukcesywna dostawa uniwersalnych aluminiowych bloków grzejnych do probówek, kolb oraz fiolek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 23/2021-ARG

W związku z realizacją projektu:

  • ARG„ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ (POIR.01.01.01-00-0415/17)”

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

„Sukcesywna dostawa uniwersalnych aluminiowych bloków grzejnych do probówek, kolb oraz fiolek przez okres: 12 miesięcy od daty podpisania umowy”.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

23_2021_ARG_Zapytanie

Instrukcja_Aplikacja_30.09

Oferty można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez dedykowany system: https://konkursy.oncoarendi.com/formularz-oferenta/23_2021.

Z poważaniem,

Zespół OAT Procurement

 

W sprawach technicznych związanych ze składaniem oferty poprzez dedykowany system należy kontaktować się z: Łukasz Mąkolski, l.makolski@oncoarendi.com, Tel 572-572-888